SPK’dan 3 şirketin birleşmesine onay

SPK'dan 3 şirketin birleşmesine onay
SPK'dan 3 şirketin birleşmesine onay
Sermaye Piyasası Kurulu, Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş., Turcas Petrol A.Ş. ve Yazıcılar Holding A.Ş.’nin birleşme başvurularını onayladı. SPK Bülteni’nde yer alan duyuruya göre, birleşme başvurularına verilen onayla ilgili olarak şu ifadeler yer aldı:

“Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.’nin (Bossa) ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 30.06.2017 tarihli finansal tablolar esas alınarak aktif ve pasifiyle birlikte bütün halinde, sermayesinin %95,71 oranındaki kısmına sahip olan ana ortağı konumundaki Akkardan Sanayi ve Ticaret A.Ş’yi devralması suretiyle Bossa bünyesinde birleşilmesi için hazırlanan duyuru metnine Kurulumuzca onay verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına,

Birleşme amacıyla 108.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 74.987.231,50 TL azaltılmak suretiyle 33.012.768,50 TL’ye indirilmesini teminen hazırlanan Bossa’nın esas sözleşmesinin “Kayıtlı Sermaye” başlıklı 10’uncu maddesine ilişkin tadil metnine uygun görüş verilmesine,

Bossa’nın ortaklarına 08.07.2017-06.08.2017 tarihleri arasında borsada oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatlar esas alınarak hesaplanan 4,1208 TL fiyattan ayrılma hakkının tanınmasına karar verilmiştir.

Turcas Petrol A.Ş.’nin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 30.06.2017 tarihli finansal tablolar esas alınarak aktif ve pasifiyle birlikte bütün halinde, sermayesinin %100’üne sahip olduğu Turcas Enerji Holding A.Ş.’yi devralması suretiyle gerçekleştirilecek kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan duyuru metnine Kurulumuzca onay verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.
Yazıcılar Holding A.Ş.’nin (Yazıcılar) ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 30.06.2017 tarihli finansal tablolar esas alınarak aktif ve pasifiyle birlikte bütün halinde Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. ve Anadolu Endüstri Holding A.Ş.’yi devralması suretiyle Yazıcılar bünyesinde gerçekleştirilecek birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan duyuru metnine Kurulumuzca onay verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına,

Birleşme işlemi nedeniyle, yapılacak sermaye artırımı dolayısıyla Yazıcılar esas sözleşmesinin 7 nci maddesinde ve ayrıca 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12 ve 18 inci maddelerinde yapılacak değişikliklere ve esas sözleşmeye Geçici 1 inci madde eklenmesine uygun görüş verilmesine,

Yazıcılar ortaklarına 26.01.2017-24.02.2017 tarihleri arasında borsada oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatlar esas alınarak hesaplanan 14,6847 TL fiyattan ayrılma hakkının tanınmasına,

Birleşme işlemi ve esas sözleşme değişiklikleri ile birlikte Yazıcılar paylarında öngörülen imtiyaz değişikliğinin de önemli nitelikteki işlem olarak kabul edilmesine ve söz konusu işlemden yararlanacak olanlar tarafından 26.01.2017-24.02.2017 tarihleri arasında borsada oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatlar esas alınarak hesaplanan 14,6847 TL fiyattan pay alım teklifinde bulunulmasına ve anılan önemli nitelikteki işlemin ilgili genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi olarak görüşülmesine karar verilmiştir.”

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail