Smartiks Yazılım Halka Arz Ediliyor
KAP’da yer alan bildirim metni;

İştirakimiz Smartiks Yazılım A.Ş.nin Halka Açılma Kararı Hakkında

Şirketimizin %40 pay oranı ile iştiraki konumundaki Smartiks Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu’nun 01.11.2017 tarih ve 2017/19 Sayılı toplantısında özetle;
1) 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere; Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 10.000.000 TL’den, tamamı nakit karşılığı olarak, 14.000.000 TL’ye artırılmasına, artırılan 4.000.000 adet 1 TL nominal değerli sermayeyi temsil eden C grubu Hamiline yazılı payların, mevcut ortaklarımızın yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Pazarda, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Tebliğleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde Borsa’da Satış-Talep Toplamaksızın Sabit Fiyat- yöntemiyle halka arz edilmesine,
2) SPK’nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 9’uncu maddesi uyarınca, sermaye artırımı sonucunda halka arz edilecek payların Tebliğ’de öngörülen tutarın altında kalması durumunda, halka arz edilecek 4.000.000 TL değerdeki nominal payların %25’ine tekabül eden 1.000.000 adet payın satışa hazır halde bekletilmesine,
3) Bu esaslar çerçevesinde yapılacak sermaye artırımı ve halka arz işlemlerine ilişkin olarak Ticaret Sicil Müdürlükleri, SPK, BİAŞ ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere tüm resmi ve özel kurum ile kuruluşlar nezdinde gerekli çalışmaların yürütülmesine, karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur
Saygılarımızla

Kaynak: KAP
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail