Sinpaş GYO Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında neler görüşülecek?

Sinpaş GYO, İstanbul Beşiktaş da düzenlenecek olan Genel Kurul Tarihini 29/12/2017 10:00 olarak açıkladı. GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28/12/2017.

Şirketin KAP’a bildirmiş olduğu Genel Kurul Gündem maddeleri ise şu şekilde;

Gündem Maddeleri
1 – Açılış, Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
2 – “Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket) tarafından, Sinpaş Yapı Endüstri ve Ticaret A.Ş.’nin (Sinpaş Yapı) tam bölünmesi suretiyle sahip olduğu varlık ve yükümlülüklerin bir bölümünün devralınması ve bu işleme bağlı olarak Şirket sermayesinin 508.555.610 TL artırılması ile eşanlı olarak sahip olduğu 3.960.000 TL nominal değerli ve daha önce Sinpaş Yapı’ya ait olup bölünme neticesinde Şirket aktifine girecek olan 231.402.178 TL nominal değerli kendi paylarının itfa (iptal) edilmesi suretiyle Şirket sermayesinin 600.000.000 TL’den 873.193.432 TL’ye artırılması” işlemi ile ilgili olarak, Tam Bölünme ve Devir Sözleşmesi, Bölünme ve Sermaye Azaltım Raporu, Uzman Kuruluş Raporu ve bu belgeler uyarınca hazırlanıp Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Duyuru Metni çerçevesinde ayrılma hakkı kullanımı konusunda genel kurula bilgi verilmesi (ayrıntılar ektedir.)
3 – 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19 ve 20. maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği çerçevesinde; Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket) tarafından, Sinpaş Yapı Endüstri ve Ticaret A.Ş.’nin (Sinpaş Yapı) tam bölünmesi suretiyle sahip olduğu varlık ve yükümlülüklerin bir bölümünün devralınması ve bu işleme bağlı olarak Şirket sermayesinin 508.555.610 TL artırılması ile eşanlı olarak sahip olduğu 3.960.000 TL nominal değerli ve daha önce Sinpaş Yapı’ya ait olup bölünme neticesinde Şirket aktifine girecek olan 231.402.178 TL nominal değerli kendi paylarının itfa (iptal) edilmesi suretiyle Şirket sermayesinin 600.000.000 TL’den 873.193.432 TL’ye artırılmasının Genel Kurul’un onayına sunulması,
4 – Gündemin 3. maddesi kapsamında söz konusu bölünme işleminin Genel Kurul’ca onaylanması ve Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile, Şirket Ana Sözleşmesi’nin “SERMAYE VE PAYLAR” başlıklı 8. maddesine ilişkin değişikliklerin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan şekliyle Genel Kurul’un onayına sunulması,
5 – Gündemin 3. maddesi kapsamında söz konusu bölünme işleminin Genel Kurul’ca onaylanması kaydıyla, Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin “Fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı” başlıklı 19. maddesinin 11. fıkrasının (c) bendi uyarınca yönetim kurulunca hazırlanan 21.11.2017 tarihli “Bölünme ve Sermaye Azaltım Raporu”nun Genel Kurul’un onayına sunulması,
6 – Dilek ve öneriler.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail