RHEAG – Hollanda Açılan Davalar Hk (KAP)

Özet Bilgi : Şirketimiz tarafından Hollanda mahkemeleri nezdindeki hukuk süreci hakkında

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.07.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
09.07.2018 tarih ve 17:41:56 saatli açıklamamıza istinaden; 20.11.2017 tarih ve 09:18:31 saatli Finansal Duran Varlık Satışına ilişkin yaptığımız ve İştirakimiz OEP Turkey Tech BV’den satış geliri dağıtımı hakkındaki özet bilgi konulu açıklamamız içeriğinde yer verilen; Şirketimizin 3. kişiler ile akdedilmiş bulunan finansman sözleşmelerinden birisiyle ilgili olarak, ilgili sözleşme ve bu sözleşmeden kaynaklanan alacak hakkının, sözleşmenin karşı tarafınca 674 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinin dolanılması amacıyla ve tamamıyla hukuka aykırı bir şekilde yurtdışında mukim bir tüzel kişiye devredilmesi nedeniyle Şirketimiz tarafından Hollanda mahkemeleri nezdinde hukuk süreci başlatıldığı; ilgili yargısal süreç kapsamında Hollanda mahkemeleri tarafından alınan tedbir kararı nedeniyle hisse ve nakit blokajının ayrılmasına karar verildiği; tedbiren konulmuş bulunan nakit ve hisse blokajlarının ivedilikle çözülmesi amacıyla Hollanda mahkemeleri nezdinde gerekli tüm yasal girişimlerin Şirketimizce başlatıldığı; süreci takip etmekte olan hukuk danışmanlarımız tarafından, ilgili mahkeme tarafından davanın esasına ilişkin çalışmalar yürütüldüğü bilgisi daha önce ortaklarımıza duyurulmuştu.
Hollanda yargı mercileri nezdindeki ilgili hukuk süreci halen devam etmekte olup, yeni gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilecektir.
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail