Mutabakat Sağlandı ve Anlaşma Bozuldu!

Kütahya Porselen, eylülde gerçekleşen Yönetim Kurulu toplantısında Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.ve Kazım Türker’e ait olan Kiraz Enerji Yatırım Üretim Ve Ticaret AŞ’nin tamamının satın alınmasına karar verildiğini açıklamış ve KAP’a bildirim yayınlamıştı. Bugün ise bu satınalma anlaşmasından karşılıklı mutabakat ile vazgeçildiğini duyurdu.

BIST’ten konu ile ilgili KAP’a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

15.09.2017,25.09.2017 ve 21.10.2017 tarihli özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulan Kiraz Enerji Yatırım Üretim Ve Ticaret A.Ş.’nin 11.069.813,99 TL (onbir milyon altmış dokuz bin sekiz yüz onüç TL doksan dokuz kuruş)’sı ödenmemiş 15.000.000.- TL. (Onbes milyon Türk Lirası) esas sermayesinde, sahip oldukları her biri 100 TL itibari değerde toplam 150.000 adet nama yazılı paylarının tamamının 10.000.000 USD (onmilyon Amerikan Doları) bedel karşılığında, ödenmemiş sermaye borcu ile Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.ve Kazım TÜRKER’den Şirketimizce satın alınması işleminden, piyasa koşullarındaki olumsuz gelişmeler göz önüne alınarak, Şirketimize hiçbir mali yükümlülük getirilmeksizin Taraflar arasında karşılıklı mutabakat sağlanmak suretiyle vazgeçilmesine karar verilmiş olup fesihe ilişkin gelişmeler kamuoyuna tam ve zamanında açıklanacaktır.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail