Enerji Firmasıdan, Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Arttırımı

AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.’ne ait KAP haberi;

1- Şirketimiz Aksu Enerji ve Tic. A.Ş’nin finansal yapısını düzelterek güçlendirmek ve karlı büyümeyi destekleyecek bilanço yapısının kurulması amacı ile 50.000.000 TL. kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak şartıyla 8.352.000 TL ödenmiş sermayenin 3.972.000,00 TL ‘si (%47,5574) iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz, 4.176.000 TL’si (%50’si) bedelli olarak karşılanmak sureti ile 16.500.000 TL’ye çıkarılmasına,
– Sermaye artırımında mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına;
– Bedelli sermaye artırımında hisse senetlerinin yeni pay alma (rüçhan) hakkı döneminde 1 TL nominal değerli bir payın 1 TL’ den ihraç edilmesine,
– Yeni pay alma hakları kullanım süresinin 15 gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine;
– 15 günlük hak kullanım süresi sonunda, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kullanmamaları sebebiyle kalan payların halka arz süresinin iki iş günü (2 gün) olarak belirlenmesine ve bu sürenin başlangıç ve bitiş tarihlerinin Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu’nda ilan edilmesine,
– Yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanılmasından sonra kalan payların Borsa İstanbul’ da bir payın bedeli 1 TL nominal bedelin altında olmamak kaydı ile Borsa’da oluşacak fiyattan halka arz edilmesine,
Oy Birliği ile Karar Verilmiştir.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail