BTK, o firmaya frekans ihlali nedeniyle ceza kesti

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Türk Telekom’a frekans ihlali ile ilgili idari para cezası verdi. Ceza, şirketin toplam satışı üzerinden on binde biri (yüzde 0.01) oranında uygulanacak.

BTK’nin internet sitesinde yayımlanan duyuruda şu bilgiler verildi:

“5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 6.ncı maddesinin  birinci fıkrasının (l), (s) ve (y) bentlerine, Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin 5’inci maddesinin  dördüncü fıkrasına, Spektrum Yönetimi Yönetmeliğinin 7’nci maddesinin  beşinci ve sekizinci fıkralarına, Telsiz İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 16.ncı maddesine, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinin 8, 41 ve 44’üncü  maddeleri ile ilgili diğer mevzuata istinaden Kurumumuza yapmış olduğu bildirimlerde, 69 frekansı, kendisine  tahsisli frekans bant genişlikleri dışında farklı bant genişliklerinde  izinsiz olarak kullanmak suretiyle frekans ihlalinde bulunduğu tespit  edilen Türk Telekomünikasyon AŞ hakkında, 15/02/2014 tarihli ve 28914  sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinin 8’inci maddesinde yer alan “Aşağıda belirtilen hallerde  işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının aşağıda  belirtilen oranına kadar idari para cezası uygulanır: a) İşletmecinin  kendisine tahsisli frekanslar dışında frekans kullanması halinde  işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde  ikisine (%2) kadar idari para cezası uygulanır.” hükmü ve aynı Yönetmeliğin 41 ve 44’üncü maddeleri çerçevesinde 2013 yılı net satışlarının 7.237.240.886,52 TL nin on binde biri (%0.01) oranında idari para cezası uygulanması hususlarına karar  verilmiştir.”

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail