Bedelli Sermaye Arttırımı için başvuruda bulunacak
ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş. finansal yapısının güçlendirilmesi hedefi ile, bedelli sermaye arttırımı için başvuruda bulunacak.

Firmadan konu ile ilgili KAP’a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

Yönetim Kurulumuz 23.11.2017 tarihinde yaptığı toplantıda;
Şirketimizin finansal yapısının güçlendirilmesi, likidite pozisyonunun iyileştirilmesi ve bilanço yapısının güçlendirilmesi yönetim kurulunda değerlendirilmiş ve bu çerçevede:
1. Şirketimizin 150.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 60.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %75 oranında 45.000.000 Türk Lirası arttırılarak 105.000.000 Türk Lirası’na çıkarılmasına,
2.Sermaye artışının, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kısıtlanmadan hisse senetlerinin nominal değeri olan 1 Kuruş (0,01 TL) fiyat üzerinden bedelli olarak yapılmasına,
3. İş bu sermaye artırımında (A) grubu imtiyazlı pay sahiplerine (A) grubu imtiyazlı hamiline pay, (B) grubu halka açık pay sahiplerine (B) grubu halka açık hamiline pay verilmesine,
4. Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kullanım süresinin 15 gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,
5. Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kullandırılmasından sonra kalan payların, (B) grubu Halka açık pay olarak 3 (üç) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.’de oluşacak fiyattan Borsada satılmasına,
6. İşbu kararımız kapsamında T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) ile diğer tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına,
oy birliği ile karar verilmiştir.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail