Anel birleşmesinde yeni gelişme
Anel Telekomünikasyon ve Anel Elektrik birleşmesinde yeni bir gelişme yaşandı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) söz konusu birleşme başvurusu hakkında, finansal tablo tarihi ile birleşme işleminin onaylanacağı kurul tarihi arasında altı aydan fazla süre olması sebebiyle başvurunun resen işlemden kaldırılmasına karar verdi. Bu karar üzerine Anel Telekomünikasyon, 2017 yılı hesap dönemine ait finansal tablolar ve gerekli diğer belgeler ile SPK’ya tekrar başvurulacağını açıkladı.

Konu ile ilgili Anel Telekomünikasyon tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

“Sermaye Piyasası Kurulunun Anel Elektrik Proje Taahhüt Tic. A.Ş. bugün gönderdiği 4.12.2017 tarih ve 29833736-106.01.01-E.13527 sayılı ekli yazısında, II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği’nin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca halka açık ortaklıkların taraf oldukları birleşme işlemlerinde, finansal tablo tarihi ile işlemin onaylanacağı genel kurul toplantı tarihi arasında altı aydan fazla süre geçmeyecek şekilde düzenlenen ara dönem finansal tabloların esas alındığı, Tebliğ’in 8 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğincede Kurul tarafından onaylı duyuru metninin, birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantı tarihinden en az otuz gün önce kamuya açıklanması gerektiği bildirilmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu, 4.12.2017 tarih yazısında yukarıda anılan mevzuat hükümleri çerçevesinde, mevcut durumda bahse konu talebin birleşme işleminde ve başvuru dosyası ekinde Kurul incelemesine sunulan belgelerin hazırlanmasında esas alınan 30.06.2017 tarihli finansal tablolar üzerinden sonuçlandırılmasının mümkün bulunmadığını belirtmiş, 29/09/2017 tarihinde Anel Elektrik Proje Taahhüt Tic. A.Ş. tarafından yapılan başvurunun resen işlemden kaldırıldığını bildirmiştir. Diğer taraftan, aynı yazı ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli bilgi ve belgelerin hazırlanarak süresi içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu’na yeniden başvuruda bulunulabileceği hususu hatırlatılmıştır. Bu çerçevede Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Anel Elektrik Proje Taahhüt Tic. A.Ş. ile birleşilmesine ilişkin olarak 2017 yılı hesap dönemine ait finansal tablolar ve anılan tebliğ ekinde aranan diğer gerekli bilgi ve belgeler ile birleşme işlemine ilişkin duyuru metninin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulmasına karar verilmiştir.”
Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail