Bedelli Sermaye Arttırımı Hisseyi Nasıl Etkiler?

Yatırımcıların en çok merak ettiği konulardan biri olan “Sermaye Artırımının hisse senetleri üzerine etkileri” ni inceleyelim!

BEDELLİ SERMAYE ARTTIRIMI NEDİR?

Bedelli sermaye artırımı, bir şirketin ana sermayesine karşılık, hisselerinin bedellerini ödemesi ile genel kurulun kararıyla yeni bir hisse senedi çıkartarak sermayesinin artırılması anlamına gelmektedir.

BEDELLİ SERMAYE ARTTIRIMINDA NELER OLUR?

Bedelli sermaye artırımında şirketin kasasına ek para girer; bedelsiz sermaye artırımında ise girmez. Bedelli sermaye artırımlarında, şirketin mevcut ortaklarının payları oranında, yeni ihraç edilecek hisselerden alma hakları bulunmaktadır; buna “rüçhan hakkı” denir. Mevcut ortaklar isterlerse, rüçhan haklarını kullanarak yeni hisselerden satın alabilirler. Sermaye artırımına katılmak istemeyen ortaklar rüçhan haklarını borsada satabilirler. Sermaye artırımına katılmayan ortakların şirket sermayesindeki payları doğal olarak azalacaktır. Bedelli sermaye artırımlarına dair bazı önemli noktalar şu şekildedir:

1. Şirketin mevcut ortaklarına, payları oranında ve nakit karşılığında yeni hisse alma opsiyonu tanınır (rüçhan hakkı).
2. Şirketin ödenmiş sermayesi ve özsermayesi artar.
3. İşlem sonucunda şirketin hem hisse senedi fiyatı, hem de piyasa değeri değişir.
4. Bedelli sermaye artırımı, mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak, sadece yeni yatırımcılara yönelik de yapılabilir. Halka arz bu şekilde yapılan bedelli sermaye artırımıdır.

ŞİRKETLER NEDEN BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI YAPAR? 

Bedelli Sermaye Artırımı esas olarak şirketlere ek bir finansman kaynağı sağlar. Bedelli Sermaye Artırımı yoluyla şirketler faaliyet hacimlerinin büyümesine, paralel olarak sermaye ihtiyaçlarını karşılarlar.  Sermayenin artırımının, zorunlu ve isteğe bağlı sebepleri vardır. Bu sebepler ile hisse senedi fiyatları arasındaki ilişkiyi fark edebilmek ise yatırım yaparken doğru kararlar verebilmek için çok önemlidir. Çünkü bir hisse senedinin zorunlu veya isteğe bağlı olarak sermaye artırımı yapması yatırımcılar tarafından farklı algılanabilir.İSTEĞE BAĞLI SEBEPLER 

Şirket,  yeni yatırımlar yapabilmek, yeni gayrimenkuller satın alabilmek ve elde edilen bu gelirin yatırımlar aracılığıyla kullanılması sonucu ek gelir elde etmek için bedelli sermaye arttırımına gidebilir. Sadece bu sebepten dolayı yapılan bir sermaye artırımı, yatırımcılarda isteğe bağlı olarak yapıldığı düşüncesini uyandırır. Şirket yeni girişimlerde ve yatırımlarda bulunma hedefinde ise, sermaye artırımı o şirketi için faydalıdır. Çünkü sermaye artırımına giden şirket, yatırımcısının desteği ile sağladığı bu yeni finans kaynağı ile, o faaliyeti gerçekleştirebilir ve şirketin aylık, yıllık gelirlerini artırabilir, şirket büyüyebilir.

Oysaki yatırımcılar, çoğunlukla bu detayı araştırmadan bedelli sermaye artırımını olumsuz olarak görmektedirler. Ancak şirketin, sermaye artırımını neden yaptığının araştırılması yatırımcıların aklındaki soru işaretlerini kaldırarak düşüncelerini değiştirebilir.  Çünkü sermaye artırımı yapan şirket, kendine yeni bir ek kaynak sağlayarak hedeflediği yatırımları yapma arzusundadır ve bu durum yatırımcılar tarafından olumlu algılanabilir.

ZORUNLU SEBEPLER 

Bir şirketin sermayesi, muhtelif sebeplerden dolayı kanunlarca olması gerektiği belirlenen minimum sermaye tutarının altına inmiş ise, o şirketin sermaye artırımı yapması zorunlu hale gelir. Dolayısıyla, böyle bir durumla karşı karşıya kalan şirketin, sermaye artırımı yapması aslında dışarıdan hiçte iç açıcı gözükmez. Çünkü genel olarak yatırımcıların aklında oluşacak fikir; şirketin bu hale nasıl geldiği, o şirketin minimum sermaye tutarının altına nasıl düştüğü ve şirkette olumsuz bir durumun olup olmadığıdır.

Zorunlu sebeplerden dolayı sermaye artırımı yapmaya karar veren bir şirket, aslında oldukça zor bir durumda olduğunu, bedelli sermaye artırımı yaparak kamuoyuna duyurmaktadır. Şirketin gelirlerinin azalması, borçların artmış olması zorunlu sermaye artırımı yapılmasına neden olarak gösterilebilirler.KISA VADEDE HİSSEYE ETKİSİ NE OLUR?

Kısa vadede, genellikle yapılacak olan yatırımların sonuçları öngörülemediği için, ve yatırımcıların büyük bir çoğunluğunun ilk olarak yukarıda bahsettiğimiz “zorunlu sebepler” den dolayı bu bedelli artırımın yapıldığı kanaatinde olduğu için, hisse senetleri fiyatlarında kısa vadede düşüş görülebilir. Daha da önemlisi, birçok araştırmaya da konu olmuş sermaye artırımlarının hisse senetlerine etkisi genellikle ilk başlarda olumsuz yöndedir. Bunun sebeplerine de değinmek gerekirse; öncelikle daha önceden hisse senedine sahip olan yatırımcıların bir bedel karşılığında yeni hisse senedi almak durumunda bırakılması yatırımcılarda tedirginlik yaratır. Çünkü eski ortakların yeni arz edilen hisse senetlerini alacak nakit parası olmayabilir ve dolayısıyla ellerindeki hisse senetlerini satmaya yönlenebilirler.

Sermaye artırımının yapıldığı gün genellikle hisse fiyatlarında bir olumsuzluk görülmesi bu sebeple bağlantılıdır. Ancak, uzun vadede bu olumsuzluk, olumlu bir duruma dönüşebilir. Yatırımcılar, şirketin sermayesinin artmasını açıklanan bilançolarda pozitif bir etkisi olacağı şeklinde yorumlayarak, hisse senetlerinin fiyatlarında bir artış meydana getirebilirler.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail