***SISE* *ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***SISE* *ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Özet Bilgi 2016 Yılı Karının Dağıtımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler SISE
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.03.2017
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.03.2017
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREANCM00029 Peşin 0,1126 11,26 0,0957 9,57
A Grubu, ANACM, TRAANACM91F7 Peşin 0,1126 11,26 0,0957 9,57

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin 30.05.2017 01.06.2017 31.05.2017

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa?da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREANCM00029 4.994.442 67,56756
A Grubu, ANACM, TRAANACM91F7 295.005.558 67,56757

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) Seri II-14.1 “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”ne göre hazırlanan 2016 yılı konsolide bilançomuzda yer alan 456.857.581 Türk Lirası tutarındaki 2016 yılı net konsolide bilanço kârımızın, SPK’nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve Esas Sözleşmemizin 29. maddesi ve kamuya açıklanan şirketimizin “Kar Dağıtım Politikası”‘nda belirtilen esaslara göre ekteki şekilde tefrik edilmesi
-Mevcut çıkarılmış sermayenin % 11,26126 oranına tekabül eden 50.000.000 Türk Lirası tutarındaki brüt temettünün nakden, % 67,56757 oranına tekabül eden 300.000.000 Türk Lirası tutarındaki brüt temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle bedelsiz, 8.235.999 Türk Lirası tutarındaki brüt temettünün kurucu intifa senetlerine nakden, 2.059.000 Türk Lirası tutarındaki temettünün B Grubu hisselerine nakden dağıtılması,
-Nakit temettü ödeme tarihinin 30 Mayıs 2017 olarak belirlenmesi, bedelsiz payların ise yasal sürecin tamamlanmasını takiben dağıtılması,
hususlarının 29 Mart 2017 tarihinde yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurulu’nun görüş ve onayına sunulmasına karar verilmiştir.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 01.01.2016/31.12.2016 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 444.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 84.892.413
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Esas Sözleşmenin 29. maddesinin c bendine göre ortaklara I.temettü dağıtıldıktan sonra kalanın %10’un %80’i kurucu intifa senedi sahiplerine %20’si B grubu paylara dağıtılır.
* SPK’ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 499.851.566 512.050.811
4. Vergiler ( – ) -29.497.551 -44.330.928
5. Net Dönem Kârı 456.857.581 467.719.883
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( – ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( – ) -3.907.587 -3.907.587
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 452.949.994 463.812.296
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 452.949.994 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 307.667 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 453.257.661 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 350.000.000 0
* Nakit 50.000.000 0
* Bedelsiz 300.000.000 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 2.059.000 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 8.235.999 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 2.985.900 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 89.669.095 100.531.396
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – NAKİT (TL) – NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – TUTARI(TL) – NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – ORANI(%) – NET
B Grubu 707.546 4.994.442 1,26 0,7714 77,14
A Grubu 41.792.454 295.005.558 74,36 0,7714 77,14
TOPLAM 42.500.000 300.000.000 75,62 0,7714 77,14
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Ortaklığın net dönem karı (499.851.566 – 29.497.551 =) 470.354.015 Türk Lirası olup, bu tutarın 8.132.224 Türk Liralık kısmı kontrol gücü olmayan paylara, 5.364.210 Türk Liralık kısmı diğer kapsamlı gelir tablosuna yansıtılan sürdürülen faaliyetlerin vergi gelir -giderleri toplamına isabet ettiği için, (470.354.015 – 8.132.224 – 5.364.210 =) 456.857.581 Türk Lirası tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karını ifade etmektedir.
Bedelsiz pay olarak dağıtılması öngörülen 300.000.000 TL’nin 233.714.628 TL’si 2016 yılı içerisinde yapılan iştirak hissesi satış işlemleri sonucunda oluşan ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1-e maddesi kapsamında özel fon hesabında tutulmasına karar verilen tutarın tamamından, 66.285.372 TL’si ise 2016 yılı dönem karından karşılanacaktır.
Kar payının tam mükellef gerçek kişi ortağa dağıtıldığı ve dağıtımda istisnaya tabii herhangi bir kazanç bulunmadığı varsayımı ile 23/07/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince stopaj oranı %15 alınarak, brüt pay başına kar payı tutarlarının net değerlerini göstermekte olup, dağıtılan kar payının net dağıtılabilir dönem karına oranı %77,27’ye isabet etmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/591296

BIST

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail