İş Yatırım : 4.Çeyrek 2019 Tahminleri

Finans Dışı Şirketler: 4Ç’de TL‘nin değer kaybı ekonomideki toparlanmanın olumlu etkilerini gölgeliyor…

TL/Dolar kuru yılın 4Ç’de %5.0 artarken, aynı dönemde EUR/TL kurundaki artış %7.6 oldu. Geçen yılın aynı çeyreği ile kıyaslandığında ise ortalama TL/Dolar ve TL/Euro pariteleri, sırasıyla %4.9 ve %1.65 oranlarında arttı. Dolayısıyla, geçen yılın aynı döneminde yüksek miktarda kur farkı geliri kaydeden döviz borçlu şirketler bu yılın aynı döneminde kur farkı gideri kaydettiler. Yılın tamamında 1200 baz puana ulaşan faiz indirimlerinin de etkisi ile, iç talepteki toparlanma 4Ç’de de devam ederek şirketlerin yurtiçi gelirlerini destekledi. Özellikle faize duyarlı otomotiv ve gayrimenkul sektörlerinde zayıf baz etkisinin de yardımı ile yıllık bazda toparlanma yaşandı. Yıl başında yürürlüğe giren IFRS 16 değişikliği, şirketlerin toplu faaliyet kar rakamının geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslanmasını güçleştiriyor. Bilançoda faaliyet kiralamasından, finansal kiralamaya geçilmesi faaliyet kar rakamlarını arttırırken ilk yıllarda net karı olumsuz etkiliyor.

ASELS, DOAS, THYAO, KOZAL, PGSUS, INDES, ve ALKIM 4Ç’de yüksek FVAÖK ve Net Kar artışı kaydetmesini beklediğimiz şirketlerden. Öte yandan, TUPRS, TRKCM, TKFEN, EREGL, ve KRDMD net kar ve FAVÖK rakamlarında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla daralma beklediğimiz şirketler arasında ön plana çıkıyor.

Bankalar: Güçlenen ana faaliyet gelirleri karşılıklara yönlendirildi.

Bankaların 4Ç19 kar rakamlarının çeyreksel bazda %2 artmasını, yıllık olarak da %32 düşmesini bekliyoruz. Bu düşüşte önceki çeyreğe göre gözle görülür yükselmesini beklediğimiz karşılık giderleri en önemli faktör olarak karşımıza çıkıyor. 2019’un son çeyreği bankaların net faiz marjları açısından yılın en kuvvetli dönemi oldu. Sene içinde yapılan 1200 baz puanlık faiz indirimlerinin asıl izlendiği dönem son çeyrek olmuş olacak. Yaklaşık olarak ortalamada 100 baz puan artmasını beklediğimiz net faiz marjları ana gelir faaliyet karlarının çeyrek olarak güçlü artışına neden olacak. Bankalar buradan elde edilen gelirin önemli sayılabilecek bir bölümünü karşılık giderlerine yönlendirdiler. Bunda BDDK’nın TL46 milyarlık kredinin yılsonuna kadar takibe atılmasını talep eden kararının da etkisi önemli rol oynadı.

Araştırma kapsamındaki TSKB ve ALBRK hariç tüm bankalar çeyreklik bazda karşılık giderlerini kuvvetli çift haneli büyüme rakamlarıyla arttırdılar. Bu artışta özellikle %77’çeyreklik karşılık gider yükselişiyle Yapı Kredi Bankası (YKBNK) ön plana çıkıyor. Diğer özel bankalar Akbank (AKBNK) ve Garanti’nin (GARAN) karşılık giderlerinin sırasıyla %38 ve %18 oranlarında artmasını bekliyoruz. Kamu bankalarının da karşılık giderleri TL 46 milyarın etkisiyle artış gösterirken, ana faaliyet karının çok kuvvetli olması karşılıklardaki artışı çok rahat biçimde karşılıyor. Düşük bazında etkisiyle kamu bankalarının son çeyrek karının bir önceki çeyreğe göre %122 oranında artmasını öngörüyoruz. TSKB’nin (TSKB) çeyreklik karının ise %13 artmasını tahmin etmekteyiz. YKB (YKBNK) ’nın önemli bir bilanço temizliği yapması ve karşılık oranlarını güçlendirmesi sebebiyle çeyreklik karında %86’lık bir düşüş olmasını bekliyoruz. Karını en çok artıracak bankalar kamu bankaları Vakıfbank (VAKBN) ve Halkbank (HALKB). Bu arada Al Baraka’nın da üçüncü çeyrek zarar açıkladıktan sonra bu çeyrek TL54 mn kar açıklamasını tahmin ediyoruz.

  • AKBNK: Yükselen marjlara ve gelirlere rağmen karşılıkları karı baskılıyor
  • ALBRK: Düşen karşılık giderleri ve güçlenen gelirler karı arttırıyor
  • GARAN: Yüksek karşılıklar ve çeyreklik düşük komisyonlar karlılığı düşürüyor.
  • HALKB: Çok güçlü marj ve net faiz geliri karı çeyreklik olarak ikiye katlıyor.
  • TSKB: Kuvvetlenen net faiz geliri ve daha düşük trading zararı karı arttırıyor
  • VAKBN: Çok güçlü marjlar ve gelirler karşılıklara rağmen karı ikiye katlıyor
  • YKBNK: Muhafazakar karşılık ayrılması ve bilanço temizliği net karı düşürüyor.

INDES: Çinli menşeli telefon markalarının güçlü satış performansının, görece iyileşen talep koşullarının ve geçen yılın olukça düşük baz etkisinin, İndeks’in satış büyümesini olumlu etkilemesini bekliyoruz. Net kar’ın ise yıllık bazda %50 gerilemesinin temel sebebi, şirketin geçtiğimiz yatırım faaliyetlerinden kaydetmiş olduğu vergi sonrası 58mn TL net kar. eçen yılın tek seferlik gelir etkisi düzeltildiğinde net karın yıllık bazda %115 artmasını bekliyoruz.

ANACM: Güçlü ihracat performansı ve iyileşen iç talep koşullarının büyüme ve karlılığı desteklemesini bekliyoruz.

TRKCM: Avrupa’da zayıf talep ortamı ve Türkiye’deki fiyat indirimlerinin operasyonel karlılık üzerinde baskı oluşturmasını bekliyoruz .

ADANA: Zayıf iç talep, fiyat baskısı ve yüksek maliyetlere rağmen ihracat gelirlerinin desteği ile şirketin operasyonel performansında hafif bir iyileşme öngörüyoruz. Geçen senenin aynı döneminde OYAK iştirakinin satışından elde edilen tek seferlik kazançlardan dolayı yıllık bazda net kar rakamında belirgin düşüş bekleniyor.

AKCNS: Düşük baz etkisi, ihracat hacimlerindeki artış ve düşük finansal giderler nedeniyle yıllık bazda daha güçlü finansal sonuçlar bekliyoruz.

CIMSA: Düşük baz etkisi, ihracat hacimlerindeki artış ve düşük finansal giderler nedeniyle yıllık bazda daha güçlü finansal sonuçlar bekliyoruz. Diğer yandan İspanya’daki beyaz çimento fabrikasının satın alım süreci ile ilgili bir takım harcamalar çeyreklik bazda operasyonel marjlar üzerinde baskı yaratıyor.

ARCLK: Ortalama €/$ paritesindeki düşüş ve güçlü baz yılı etkisiyle 4Ç19’de %13 ciro büyümesi ve sınırlı FAVÖK artışı öngörüyoruz. Ancak finansman ve vergi giderlerindeki artış nedeniyle net karda %17 düşüş tahmin ediyoruz.

VESBE: Yurtiçi satışlardaki iyileşme ve hammade maliyetlerindeki düşüş ile birlikte FAVÖK rakamında iyileşeme öngörürken, kur farkı giderlerindeki artışın net karı aşağıya çekeceğini tahmin ediyoruz.

VESTL: Hammadde maliyetlerindeki gerilemenin neden olduğu FAVÖK’teki kısmi iyileşmeye rağmen, kur farkı giderlerindeki artışın net karı olumsuz etkilemesini bekliyoruz.

EREGL: Düşen çelik fiyatları neticesinde zayıf operasyonel marj ve net kar rakamları

KRDMD: Çelik fiyatlarındaki gerileme ve yüksek kur farkı giderleri nedeniyle 4Ç19’de net zarar bekliyoruz.

KORDS Axiom’un konsolide edilmesinin etkisi ile yıllık %6 ciro büyümesi bekliyoruz. Ayrıca, hızlı büyüyen kompozit segmentinin katkısı ile FAVÖK marjında %1.5’lik iyileşme bekliyoruz.

ULKER: Türkiye operasyonlarındaki fiyat artışları ve düşük tek haneli hacim büyümesi ciro artışını destekleyen temel faktörler olarak öne çıkıyor. Daha karlı ürün kategorilerinin satışlar içinde artan payının operasyonel karlılığı desteklemesini bekliyoruz. Uzun USD kısa EUR bilanço pozisyonu kur farkı zararları nedeni ile net kar üzerinde baskı yaratıyor.

EKGYO: Yüksek marjlı Gelir Paylaşımı Projeler’indeki teslimatların getiğimiz çeyrağe göre daha yüksek olması nedeniyle karlılıkta iyileşme öngörüyoruz. Net kar aynı zamanda faiz giderlerindeki düşüşten de olumlu etkileniyor.

ISGYO: Net satış gelirleri Tuzla Ofis, Kapadokya Lodge Otel ve Kartal Ofisi gibi varlıkların satışı ile ciddi oranda artış gösteriyor. Net kar aynı zamanda yeniden değerleme kazançları ile destekleniyor.

TRGYO: Güçlü kira geliri büyümesinin 4Ç19’da da devam etmesini bekliyoruz. Ek olarak, özellikle 5. Levent Projesi’nden gerçekleştirilen satışların geçen çeyreğe kıyasla satış gelirlerine daha güçlü bir katkı yapmasını bekliyoruz. Kur farkı ve faiz giderlerine rağmen net kar rakamı yeniden değerleme farklarından doğan kazançlarından olumlu etkileniyor.

PGSUS: Kapasitenin dış hata yöneltilmesi sonucu birim gelir/ yolcu başına yan gelirlerin artması ve kurun olumlu etkisi ile güçlü 4Ç19 sonuçları öngörüyoruz.

TAVHL AHL’nin erken kapanmasıyla FAVÖK rakamında yıllık bazda düşüş olmasına rağmen, telafi ödemesinin tahakkuku nedeniyle 1.45 milyar TL net kar öngörüyoruz.

THYAO 4Ç19’de tasarruf önlemleri ve birim gelirlerdeki artış nedeniyle FAVKÖK rakamında artış bekliyoruz. Buna ek olarak, MAX’ler nedeniyle Boeing’den alınmasını beklediğimiz US$150mn telafi ödemesininde 4Ç19 net karında dikkat çekici artışa neden olacağını öngörüyoruz.

TCELL Turkcell’in enflasyona paralel fiyat artışları ve hızlı büyüyen dijital servislerin etkisi ile %18 ciro büyümesini kaydetmesini bekliyoruz. 4Ç19 net karının ise 122mn TL tek seferlik vergi gideri nedeni ile %18 gerilemesini bekliyoruz.

TTKOM Türk Telekom’un mobil tarafta güçlü abone büyümesi, sabit internet tarafında fiyat artışları ve sıkı maliyet kontrolünün ile güçlü operasyonel sonuçlar açıklamasını bekliyoruz.

ENKAI: Taahüt ve gayrimenkul segmentlerindeki güçlü performansa rağmen enerji segmenti tarafında santrallerde üretime ara verilmesi 4Q19 finsallarına olumsuz etki ediyor. Net kar yatırım gelirleri ile desteklenmeye devam ediyor.

TKFEN Tarımsal sanayi segmentinin fosfat gübresi fiyatlarındaki zayıflık nedeniyle operasyonel performansa zayıf katkıda bulunmasını bekliyoruz. Taahüt segmentinde ise marjların normalize olmaya devam etmesini bekliyoruz.

SODA: Geçen yılın düşük baz etkisi, görece zayıf TL ve krom kimyasallarının beklenen güçlü performansının karlılığı olumlu etkilemesini bekliyoruz.

KOZAL: Yüksek altın fiyatları ve 4Ç18’e göre yaklaşık %37 artacağını düşündüğümüz üretim rakamları sayesinde şirketin FAVÖK ve net karının güçlü büyüme sergileyeceğini düşünüyoruz. Ayrıca, şirketin net nakit pozisyonunun 3,8 milyar TL’lik 3Ç19 rakamından 4,2 milyar TL’ye ulaşacağını tahmin ediyoruz.

AEFES: Rusya ve Ukrayna operasyonlarında güçlü hacim büyümesi ve birleşme sonrası sinerjilerin etkisi ile güçlü FAVÖK büyümesi bekliyoruz. Diğer taraftan Türkiye bira ve uluslararası gazlı içecek operasyonlarında zayıf hacim ve karlılık bu etkiyi kısmen gölgeliyor. Güçlü operasyonel karlılığa ve Merter’deki arazinin satışından kaynaklı tek seferlik kara rağmen net kardaki düşüş kur farkı zararlarından kaynaklanıyor.

CCOLA: Özellikle Pakistan ekonomisindeki türbülans ve sert rekabet nedeni ile uluslararası gazlı içecek operasyonlarının görünümü zayıf seyretmeye devam ediyor. Diğer taraftan Türkiye operasyonlarında özellikle kar marjı yüksek ürünlerde güçlü hacim büyümesi, fiyat artışları ve korunma enstrümanlarının etkisi ile kar marjlarındaki iyileşmenin devam edeceğini düşünüyoruz. Bununla birlikte net kardaki kötüleşme kur farkı zararlarından kaynaklanıyor.

ASELS: Artan bakiye siparişler ve TL’nin değer kaybı nedeniyle güçlü ciro ve operasyonel kar büyümesi bekliyoruz. Kur farkı karları ve vergi gelirleri sayesinde net kardaki büyümenin daha da güçlü olmasını bekliyoruz. Operasyonel nakit akışı tarafında ise 4. çeyreğin hem mevsimselliğin en güçlü olduğu çeyrek olması hem de tahsilatlardaki iyileşme nedeni nakit akışının güçlü olmasını bekliyoruz.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail