Toprak Mahsulleri Ofisi, 2021 hububat ve bakliyat alım detaylarını belirledi:

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce, ülke genelindeki yaklaşık 200 iş yerinde ve protokol imzalanan lisanslı depolarda hububat alımı yapılacağı bildirildi.