Enerjide yatırımlar artıyor, dışa bağımlılık azalıyor

Türkiye’de enerji sektöründe farklı alanlara ciddi yatırımlar yapılarak dışa bağımlılık azaltılıyor. Yerli şirketler elektrik üretim santrali projeleri geliştiriyor, kuruyor, işletiyor ve üretilen elektriğin satışı ile elektrik ticareti yapıyor.