Boşanma Avukatı Nedir? Boşanma Avukatının Görevleri Nelerdir?

Boşanma Avukatı kavram olarak bir uzmanlık alanı ile birlikte ilgi alanını temsil eder. Avukat bir meslek grubunu temsil eden kavramın ismidir. Doktorluk gibidir. Nasıl doktorlar arasında uzmanlık alanları konusunda standart eğitimlerine ek olarak bir sınav sonrasında uzmanlık alanı belirlenir.

Avukatlarda bu avukatın kendisini ifade ederken kullandığı bir temsili etikettir. Avukat;  “boşanma avukatı” ifadesi ile ilgi ve uzmanlık alanına işaret eder. Ayrıca bir eğitim ve sınav ile uzmanlık alanları belirlenmez.

Kemal Kaya ve Hukuk ekibinin özel ilgi alanları ve özel uzmanlık alanlarından biriside Boşanma davası konularıdır. Bu konuda 20 yıl üzerinde bir uygulama deneyimi ile öncelikle arabuluculuk konularını ve sonrasında da mağduriyetlerin ortadan kaldırılması konularında özel bir ilgi ve çaba sarfeden anlayışa sahiptir.

Boşanma Avukatı Kavramı

Tüm toplumlarda ilk insandan bu güne kadar geçen zaman içinde aile kavramı ile birlikte kullanım bulan kavramlardan birisidir boşanma kavramı. Boşanma kadın ve erkeğin birlikte isteyerek ve ortak karar alarak başlattıkları birlikteliklerini; her iki tarafın yada sadece tek tarafın isteği ile sonlandırma girişimi ve çabasıdır.

Boşanma davası olmadan boşanma avukatı’da olamaz. https://www.youtube.com/watch?v=xPta37Uf8mo&t=2s

Yeni Türk Medeni Kanunu ve Cumhuriyet Kurulması ile hayata geçen eski Türk medeni kanunu kadın ve erkeğin birlikteliklerinin hukuki yönlerini ve boşanma davasının tarafını teşkil eden erkek ve kadının yani karı ve kocanın birbirlerine karşı hukuki sorumluluklarının korunmasına yönelik son derece gelişmiş bir hukuk sistemidir. Yeni Türk Medeni Kanunu ile küçük değişikliklerin hayata geçirilmesi ile yaşamın gelişen yönlerinin de kanun kapsamına alınmasını sağlamıştır.

Boşanma Eylem Olarak Nedir?

Boşanma eylem olarak bir birlikteliğin sonlandırılması sürecidir. Birliktelik süresince var olan kazanımların ayrılması işlemi bu kavramın içindedir. Mal ayrılığı, nafaka, velayet isimleri herkes tarafından bilinmektedir. Bu yapısı nedeni ile boşanma; gerçekleşmesi beklenen bir somut isteği de beraberinde taşır. Biz buna kısaca “beklenti” genel adlandırması ile ifade edeceğiz. Beklenti kelimesi bünyesinde “belirsizlik” kavramını da barındırır.

Bu belirsizlik belirli koşulların yerine getirilmesi ile ortadan kaldırılabilir Beklentiler değişim gösterebilir ve değişebilir. Boşanma avukatı Kemal Kaya boşanma davalarında tüm süreçleri boşanmanın gerçekleşmesi üzerine yada boşanma sonucunda mağduriyetlerin önüne geçmek amacı ile müvekkillerinin beklentileri üzerine planlar. Sitemizde her makalemizde açıkladığımız olayı ispat eden bir yargıtay kararı mevcuttur.

Resmi Gazete’de yayınlanmış bu kararlardan da göreceğiniz üzere bu siteyi hazırlarken tespit ettiğimiz yüzlerce taraf ve taraf vekili hataları nedeni ile beklentilerin dışında sonuçlanan somut olay mevcuttur. https://www.youtube.com/watch?v=iMK9MOyxujo

Beklentilerin dışında sonuçlanan boşanma davaları

Bu neden kaynaklanır? Açıklamamız tamamıyla gözlem ve yoruma dayanmaktadır. Fakat bu, şu sonucu değiştirmez: Tarafların ve taraf vekillerinin hataları nedeni ile beklentilerin dışında sonuçlanan on binlerce “boşanma davası” bulunması gerçeğini değiştirmez. Her hukukçunun detay ve sürekli güncellenen bilgileri takip etmesi düşünülemez. Gerçek de zaten bu yönde değildir. Boşanma sürelerini kısaltma amacı ile prosedürel bir takip gerektiren dava türü haline gelmesi. Takibin tek kişi için bile çok zor bir hale geldiği en deneyimli boşanma avukatları tarafından da ifade edilmektedir. Medeni Kanunlar Konusunda detay bilgi takip edilmesi gereken bir kavramdır. İçtihatlar ile Düzenli güncellenen ve günümüze uyarlanan tek Hukuk sistemidir. (Resmi Gazete ilanı ile)

Sosyal bir olgu olan Boşanma Davası belirli kuralların olduğu ve bu kuralların zorunlu icra edildiği bir yerdir. Boşanma istemine konu olan boşanma sebebine özgü farklı kanunlar, kurallar ve prosedürler mevcuttur. Hatalar genelde bu kanun kuralların icra edilememesi noktasında meydana gelir. Toplum tarafından yuva yıkan kişi konumuna düşmek düşüncesini taşıyan ve bu konuya ilgisiz kalan hukuk adamı mevcuttur. https://www.youtube.com/watch?v=FN0JQoFyuc8&t=6s

Boşanma Avukatı Tarafından Boşanma Sürecinin Yönetimi

Süreç yönetiminde müvekkilin elde etmek istediği sonuç üzerine yol haritasını çıkartır. Bazen günlerce sürebilecek müvekkil toplantıları ile kendi ifademiz ile “Derin analiz” neticesinde boşanma davasının seyri ve sonuçları üzerine değerlendirme yapar. Boşanma davaları bir spor karşılaşması gibi farklı sonuçların elde edilebileceği bir dava türü olmasının tek sebebinin bu süreçlerin iyi yönetilememesi olduğu düşüncesine sahip olan ve bu konuda 20 yılı geçen deneyimleri ile süreç ve sonuçlar üzerinde yanılma payı oldukça düşük olan öngörüleri mevcuttur. Bu nedenle vekili oldukları müvekkilin beklentisine göre davanın süreçlerini ve seyri üzerinde belirledikleri yol haritası planlaması bir ekip tarafından yapılmaktadır.

Boşanma davaları avukat için diğer davalara göre daha zahmetlidir. Örneğin bir ceza davasında karar duruşmasına kadar (tahmini en erken 18 ay) boşanmaya göre son derece az bir eylem yapmadan son duruşmada savunma hakkı çerçevesinde tek duruşmada istenilen sonuca ulaşabilirsiniz. Ama boşanma davası her duruşmasına hazırlanılması gereken bir dava türüdür. Buna karşılık sonucunda hapis cezası gibi bir olay olmadığı için avukatlık ücretleri daha düşüktür. Bu nedenle avukat bu konuya ilgisiz olabilir. Yeteri kadar tecrübesi olmayabilir.

Deneyim anahtar kelimedir. Fark yaratır.  Boşanma davası takip süreçlerini organize edebilecek ekibi, ofisi, personeli olmayabilir. Bunlar dikkat edilmesi gereken noktalardır. Tüm bu ve buna benzer birçok nokta neticesinde seçeceğiniz boşanma avukatında aramanız gereken kritik noktalar.

Boşanma Davalarında Hakimin takdir hakkı eldeki deliller

Boşanma davası katı kurallı icra edilen ve sosyal bir olgu olması nedeni ile hakim takdir hakkı çok geniş olan bir dava türüdür.  Hukuk muhakemeleri usul kanunu kuralları ve boşanma sebebini dayandırdığınız dava türünün kendi özel kuralları çerçevesinde devam eden bir süreçtir.

Hakimin takdir hakkı eldeki deliller ve bunları sunma şekliniz ile kapsamı daraltılabilir. Hakimlerde yasalara göre karar veren karar noktasıdır. Yasaların üzerinde değildir. Hukuk işletilmesi ve yürütülmesi işleminin son noktası olarak takdir hakkını kullanmasına rağmen kendileri de denetlendiği için delillere rağmen takdir hakkını taraflı kullanamaz. Taraflar için ise boşanma; sadece boşanma beraberinde gelen özgür yaşam anlamına gelmez farklı beklentileri içinde barındırır. Önemli olan sonucun; beklentilerinize ne kadar uygun olup olmadığıdır. Unutmayın;

  • Boşanma davalarında hatalar bir zincir gibidir.
  • Sizin ilk görüşmenizden başlayarak sonuca kadar devam eden zincirin her bir halkası beklentinize uygun yönetilmelidir.
  • Beklentinizi de hukuk kuralları çerçevesinde gerçekleşeceğini bilerek beklentinizi yükseltmeyin.
  • Size daha iyi sonuç vaat edilmesi bu sonucu elde edeceğiniz anlamına gelmez.
  • Her zaman bir zamanlar eşiniz olan diğer bireyin de haklarını en iyi şekilde temsil edebileceğini unutmayın. Bu onunda sizin olduğu kadar anayasal hakkıdır.

Uzman Boşanma Avukatı Nedir?

Uzman Boşanma Avukatı” Normal bir avukat değildir. İş disiplini olan, takip gerektiren bir konu olan boşanma üzerine uzmanlaşmış gerektiğinde sizi arama saatlerini “Sizi şu saate kadar arama izni rica ediyorum” şeklinde kendisini ifade eden bir avukattır. Günümüzde ve yakın bir gelecekte tüm avukatların tıpkı doktorlar gibi uzmanlık alanlarının olacağı ve  Boşanma Avukatı terimi yerine boşanma süreçleri danışmanlığı altında değerlendirileceğini düşünüyoruz.

Günümüzde boşanma artık tek bir avukatın takip edebileceği bir dava türü olmaktan çıkmak üzere. Bu medeni hukuk alanında sürekli bir şeylerin değişmesi ve Anayasa ve yasa çıkarma organı olan TBMM dışında aileden sorumlu bakanlık çalışmaları nedeni eli kanun hükmünde kararname, yönerge ve genelgeler ile genişleyen bir kavramdır. Bu nedenle bir takım şeklinde çalışan hukuk bürolarının beklenti konusunda daha efektif davranacaklarını düşünebilirsiniz.

Boşanma konuları çok geniş bir kavramdır. Hayatın içinde olmayı gerektirir. Teknolojiyi, sosyal yaşamı, kanunların yayın mecralarını, en önemlisi sizin davanızı ve dolaylı bir şekilde dava süresince sizin davranışlarınızı takip eden ve bu konuda belirli periyotlar ile sizinle iletişime geçen bir avukattır. En önemlisi “siz” siniz. Sizin beklentileriniz. Sizin geleceğiniz. Sizin çocuklarınız. Sizin Paranız. Sizin zamanınız. Bu konuların farkında olmak, kolay fark edilecek bir noktadır. Farkındalık seviyenizi arttırın. En ufak şüphe de bunu hafife almamalısınız.

Kaynak : https://www.kemalkaya.av.tr/bosanma-avukati/

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail