KARSAN KAP : SPK tarafından tesis edilen idari işleme ilişkin hukuki süreç hakkında bildirim
Şirketimiz 17 Haziran 2014 tarihli Özel Durum Açıklaması ile SPK tarafından tesis edilen idari işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptaline ilişkin idari yargıda açılan davanın Yönetim Kurulumuzun ilgili kararı uyarınca, usulden reddinin temyiz edildiğini kamuoyuna duyurmuştu. Temyiz talebimiz üzerine, Danıştay 13. Dairesince, ilk derece  mahkemesinin usulden reddine ilişkin kararının usul hükümlerine uygun olmaması nedeniyle bozulmasına ve kararın bozulan kısmı hakkında yeniden karar verilmek üzere dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verilmiş olduğu, SPK tarafından karar düzeltme yoluna başvurulduğu, Danıştay 13. Daire’sinin kararı ile SPK’nın karar düzeltme isteminin reddine karar verildiği ilgili özel durum açıklamaları ile kamuoyuna duyurulmuştu. 

Şirketimiz adına açılan davanın yeniden görülmesi sonucunda, Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin 2018/887 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27.01.2014 tarih ve 2 nolu toplantısında alınan 75 sayılı kararının karşı temyiz yolu açık olmak üzere iptaline karar verilmiştir. Gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail