KAP: #NUGYO Tahsisli Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvuru Sonucu Hk.

Özet Bilgi

Tahsisli Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvuru Sonucu Hk.
Açıklamalar
Tahsisli Sermaye artışı sürecimize ilişkin olarak, SPK’nın 23/05/2019 tarih ve 2019/26 sayılı Haftalık Bülteninde,

 

a) Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin (Şirket) 80.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin Şirket’in mevcut hissedarlarından Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş. (Nurol İnşaat) dışındaki hissedarlarının yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak toplam satış tutarı 300.000.000 TL olacak şekilde Borsa İstanbul A.Ş.’nin “Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür”ü (TSP Prosedürü) çerçevesinde belirlenecek (baz fiyat ile nominal değerden aşağı olmamak üzere) pay satış fiyatına göre hesaplanacak nominal sermaye tutarı kadar artırılması nedeniyle ihraç edilecek B grubu paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına,

 

b) Sermaye artırımının Şirket ortaklarından Nurol İnşaat’a tahsisli olarak gerçekleştirileceği ve 1 TL nominal değere denk payın satış fiyatının bu aşamada belirlenemediği dikkate alınarak; Şirket’in 30.05.2019 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan genel kurul toplantısında ilgili esas sözleşme değişikliğinin onaylanmasını müteakip, tahsisli sermaye artırımına konu payların satış fiyatının, nominal değerden ve baz fiyattan aşağı olmamak üzere, TSP Prosedürü çerçevesinde kesinleştirilmesi ve kesinleşmiş nominal ihraç tutarının yer aldığı yönetim kurulu kararının noter onaylı örneği ile bu kapsamda hazırlanmış ihraç belgesinin Kurulumuza iletilmesini müteakip ihraç belgesinin onaylanarak Şirket’e teslim edilmesine,

 

c) Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payları tahsisli olarak satın alacak Nurol İnşaat’ın söz konusu payları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde hesabına geçtiği tarihten itibaren 6 ay süreyle Borsa’da satmasının kısıtlanmasına ve bu amaçla gerekli işlemlerin tesis edilmesi için MKK’ya bilgi verilmesine,

 

d) Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payları tahsisli olarak satın alacak olan Nurol İnşaat’ın söz konusu payları MKK  nezdinde  hesaplarına geçtiği tarihten itibaren ikinci 6 aylık süre içinde TSP Prosedürü çerçevesinde belirlenecek satış tutarının altında bir fiyattan Borsa’da satmayacağına ve bu payları anılan satış fiyatının altında Borsa’da satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacağına ilişkin taahhütnamesi hakkında MKK’ya bilgi verilmesine” karar verildiği ifade edilmiştir.

 

 

 

Kamuoyunun bilgisine arz olunur.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail