GENTS Sermaye Artırımı – Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Sermaye Artırımı – Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

A+ A

Özet Bilgi 24/05/2018 Tarihli Açıklamamıza SPK’na başvuru tarihi girilerek bildirimimiz yenilenmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.05.2018
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 120.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 110.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 118.800.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
 

Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
GENTS, TRAGENTS91C4 110.000.000 0 8.800.000 8,00000 GENTS, TRAGENTS91C4 Nâma
 

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 110.000.000 8.800.000,000 8,00000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 24.05.2018
SPK Başvuru Tarihi 24.05.2018
Ek Açıklamalar
Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 22 / 05 / 2018 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

25 / 04 / 2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında gündemin 7 no’lu maddesinde görüşülen 2017 yılı karından, 1.301.468,56 TL. Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılması sonrası dağıtılabilir dönem karından 8.800.000,00.-TL.’nin bedelsiz pay olarak dağıtılması kararına istinaden;

– Şirketimizin 120.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 110.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamı 2017 yılı karından karşılanmak suretiyle, % 8 oranında bedelsiz artırılarak 118.800.000 TL.’ye çıkarılmasına,

– Bu kapsamda, 8.800.000 TL nominal değerli 880.000.000 adet pay ihraç edilmesine ve ihraç edilecek payların mevcut pay sahiplerimize sahip oldukları payları oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,

– Gerçekleştirilecek sermaye artırımı nedeniyle esas sözleşmemizin “Sermaye” başlıklı 6. Maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine,

– Tadil metnine uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na başvuruda bulunulmasına,

– Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasına,

– Konuyla ilgili tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GENTAŞ A.Ş. YÖNETİM KURULU

 

 

 

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/685505

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail