DMSAS – KAP : Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

Şirketimizin 09.05.2018 tarihli yönetim kurulu kararı çerçevesinde 35.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 80.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 17.500.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla % 50 orannda artırılarak 52.500.000 TL’ye yükseltilmesine ilişkin olarak 31.08.2018 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 14.09.2018 tarihinde tamamlanmıştır.

Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 24.242,055 TL olup, bu paylar 19-20 Eylül 2018 tarihleri arasında 2 işgünü süreyle Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada 1,00 TL nominal değerli pay fiyatı nominalin altında olmamak kaydıyla Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.

Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna; Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP)’nun www.kap.org.tr, Şirketimizin www.demisas.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin www.ziraatyatirim.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.

Şirket’in ana ortağı Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. yeni pay alma hakları kullanıldıktan ve halka arz edildikten sonra satılamayan kısım için satın alma taahhüdünde bulunmamıştır.

Satılamayan paylar Tebliğ NVII-128.1. madde 25.1(a) uyarınca 6 işgünü içinde iptal edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail