Borsa kotundan çıkartılıyor!

Borsa kotundan çıkartılıyor!
Borsa İstanbul, Mensa Sınai Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.’nin Yakın İzleme Pazarı’nda işlem gören paylarının 27 Aralık 2017 tarihi itibariyle Borsa kotundan çıkarılmasına karar verdi.

Borsa İstanbul’dan KAP’a yapılan açıklama şöyle:

“Borsamız tarafından 27/12/2017 tarihinde, payları Yakın İzleme Pazarı’nda işlem gören Mensa Sınai Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş. (Şirket) ile ilgili olarak,
A)-2016 yıl sonu finansal raporlarını yayımlamadığından işlem sırası 12/06/2017 tarihinde geçici olarak işleme kapatılmış bulunan ve Borsamız Yönetim Kurulu’nun 19/06/2017 tarihli  kararı ile tüm  finansal raporlarını Tebliğ kapsamında yayımlayıncaya kadar Pay Piyasası Yönergesi’nin 30. maddesinin beşinci fıkrası kapsamında işlem  sırasının kapalı kalmaya devam etmesine karar verilen Şirketin, karar  tarihinden itibaren geçen ve aynı maddede belirtilen altı aylık süre  içinde finansal raporlarını yayımlamadığı anlaşıldığından, Pay Piyasası Yönergesi’nin 30. maddesinin beşinci fıkrası ile Kotasyon Yönergesi’nin kottan çıkarma şartlarını düzenleyen 23. maddesinin  birinci fıkrasının “Ortaklığın kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini  yerine getirmediğinin tespit edilmesi” şeklindeki (a) bendi ve

-2016 yılı kotta kalma ücretini son ödeme tarihinden itibaren bir yıl  içinde ödemediğinden Kotasyon Yönergesi’nin kottan çıkarma şartlarını  düzenleyen 23. maddesinin birinci fıkrasının “Ortaklığın Borsaya  ödemekle yükümlü olduğu ücretlerin tamamını son ödeme tarihinden  itibaren 1 yıl içinde ödememesi” şeklindeki (e) bendi kapsamında Şirket paylarının Borsa kotundan çıkarılmasına,

B) Kotasyon Yönergesi’nin 28. maddesi kapsamında, Şirketin bir yıl  içinde tüm finansal raporlarını Kurul’un II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde  yayımlaması ve Borsa’ya olan tüm kotasyon ücret borçlarını ödemesi  halinde Şirket paylarının tekrar Borsa kotuna alınması hususunun  değerlendirilmesine karar verilmiştir. ”

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail