**ANSGR** Anadolu Sigorta Türk A.Ş Sermaye Tavanı İşlemlerine Dair Bildirim

Yeni bir faaliyet alanlarına giriyor
Yeni bir faaliyet alanlarına giriyor

**ANSGR** Anadolu Sigorta Türk A.Ş Sermaye Tavanı İşlemlerine Dair KAP Bildirimi

 


Sermaye Piyasası Kurulu, Şirketimiz mevcut 700.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2018-2022 yılları arasında olacak şekilde uzatılmasına ve bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 6. Maddesinin tadiline ayrıca Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Şirketin Amaç ve Konusu” başlıklı 3. Maddesinin ekte yer görüldüğü şekilde tadiline 02.01.2018 tarih ve 29833736-110.04.04-E.15 sayılı yazısı ile onay verilmiştir.

Esas Sözleşme değişiklik tasarısının, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması öngörülmektedir.

Kap Bildirimi : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/649009

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail