AKENR – AK Enerji KAP Bildirimi

Şirketimizin bağlı ortaklığı olan Egemer Elektrik Üretim A.Ş. ile birleşmesi işlemine ilişkin olarak yapılan SPK ve EPDK başvurularının kamuya açıklanmasıdır.

 

Şirketimizin %100 iştiraki konumunda bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 695245 sicil numarası ile kayıtlı bulunan Egemer Elektrik Üretim A.Ş.’nin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde Türk Ticaret Kanunu’nun 155. maddesi kapsamında “Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme” yöntemi uygulanarak “devir alınması” suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemi kapsamında; 17.09.2018 tarih ve 19817 sayılı başvuru ile Sermaye Piyasası Kurulu’na ve 17.09.2018 tarih ve BGNDVDFR64471 sayılı başvuru ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na birleşme işlemi için gerekli olan başvuru yapılmıştır.

Devralınan Şirket
Borsa’da İşlem Gören/Borsa’da İşlem Görmeyen
Pay Değişim Oranı
Ortaklarına Verilecek Pay Grubu
Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
EGEMER ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Borsa’da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
AKENR, TRAAKENR91L9
729.164.000
0
0
729.164.000
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM
729.164.000 TL
0 TL
0 TL
729.164.000 TL
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail